Stichting Vrienden van het Surinaams Recht

We willen een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking van rechtsgebieden.

Wij zetten ons in voor de rechtsontwikkeling in
Suriname.

Organiseren van lezingen en
seminars

Inzamelen van geld en
goederen

Ondersteunen van bestaande initiatieven om de rechtsontwikkeling in Suriname te versterken

Stichting-van-het-Surinaamsrecht-groepsfoto

Over onze stichting

Welkom bij de Stichting Vrienden van het Surinaamse Recht. Wij zijn een organisatie die zich inzet voor de rechtsontwikkeling in de Republiek Suriname. Op deze website vindt u informatie over onze doelen, activiteiten en hoe u betrokken kunt raken bij onze stichting.

Stichting Vrienden van het Surinaams Recht in de media

Werkgroep Caraïbische letteren

Stichting Vrienden van het Surinaams Recht

MR.online

Nederlandse stichting gaat Vrienden van het Surinaams recht bij elkaar brengen.

Onze activiteiten

Over onze stichting

Welkom bij de Stichting Vrienden van het Surinaams Recht!
We willen een bruisend hub en platform zijn die een bijdrage levert aan de rechtsontwikkeling van Suriname. We zijn ons bewust van de sterke historische verbondenheid tussen de rechtsgebieden van Suriname en Nederland, en geloven dat over en weer van elkaar kan worden geleerd.

Binnen het platform organiseren we lezingen, seminars en faciliteren we juridische kennisdeling en -ontwikkeling. We bieden een plek waar experts, academici en professionals met interesse in de juridische discipline hun inzichten en ervaringen kunnen delen. Daarnaast streven we ernaar behoeften en initiatieven vanuit Suriname en Nederland gezamenlijk te ondersteunen en vorm te geven.

De Stichting Vrienden van het Surinaamse Recht is een ANBI en heeft geen winstoogmerk.

Word een aangeslotene

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag over onze activiteiten of andere zaken, neem dan contact met ons op.